.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

جمعه ٩ دی ،۱۳۸٤

 
 

ميگه سنگدلی ، منم ميگم ...

نه ، من هيچی نميگم ...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram