.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤

 
 

يه حسی شبيه پشيمونی اومده سراغم ...

حوصله ندارم ...

...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram