.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: mahsa :.

دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٤

 
 

تازگی ها همش به در بسته می خورم .ميگن اين يه اصله که هيچ وقت همه ی درها با هم بسته نيستن،پس لابد من خيلی پرت شدم...

سهراب ميگه:

تو اگر در تپش باغ خدا را ديدی،همت کن

و بگو ماهی ها،حوضشان بی آب است...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram