.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

سه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٥

 
 

به چيزی ايمان بياور و مؤمن بمان! ديگر نينديش تا شک کنی. فقط

بنده آن ايمان باش ، بنده آنچه که با قلبت قبول کرده‌ای ...

                        يک عاشقانه آرام ـ نادر ابراهيمی

 

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram