.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: mahsa :.

چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 
 

وقتی آدم خودش يه چيزی رو می دونه،وقتی می دونه کارش اشتباهه،وقتی می دونه  خودش نيست...

وقتی همه اين چيزا رو می دونه،چرا بازم انقدر دير تصميم می گيره؟!!

در نهايت شايد مهم اينه که تصميم بگيره و پای تصميمش وايسه هر چند که ممکنه کار سختی باشه،ولی حداقلش اينه که احساس خوبتری نسبت به خودش پيدا می کنه،يه احساس واقعی تر ومهربونتر... 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram