.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: ... & Mahsa & Elham & Shayesteh :.

یکشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٥

 
 

Image hosting by TinyPic

 

پايان هميشه دلتنگی مياره و خاطره ها التيام بخش دلتنگی اند. خاطره چهار سال پلی تکنيکی بودن چيزيه که تا ابد تو قلب های ما می مونه ...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram