.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: mahsa :.

شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥

 
 

با گذر زمان

با گذشت زمان می آموزيد که اختلاف ظريف ما بين گرفتن دست و به زنجير کشيدن روح در چيست،

... و می آموزيد که همراهی به معنی امنيت و آسايش خاطر نيست،

و به تدريج شکست هايتان را با سری بلند و چشمانی باز،با وقار بزرگسالان،و نه با غم واندوه کودکانه،می پذيريد،

و با گذشت زمان می آموزيد که نور بيش از حد آفتاب هم می سوزاند،

و می آموزيد که واقعا توانا و قدرتمند هستيد،

و واقعا ارزش و منزلت داريد.

 

اين «سوپ جوجه برای روح»خوشمزه ست،پيشنهاد می کنم امتحانش کنيد!

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram