.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: E :.

پنجشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸۳

 
 

kernel
belaster
...
...
فروشنده ايم
خريدار نبود؟؟؟
به من يه انتي ويروس معرفي كنيد كه از پس همه ويروس هاي كامپيوترم بر بياد
اخه اين ويروس ها جايي رو بهتر از كامپيوتر من پيدا نكردن كه اومدن سراغ من؟

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram