.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: E :.

یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۳

 
 

 

  دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده!


  وگرنه چشمانم را می بستم به اوایی گوش میدادم که در ان دلی می خواند :


  من


  تو را


      او را


            کسی را


                       دوست می دارم


                                                                          ح-پناهی

  اخی.کاش هنوز بین ما بود

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram