.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.:   :.

جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳

 
 

غيبت

اولين غيبت ترم جديد رو خوردم.خر خون ها رفتند سر کلاس و استاد اومد کلاسو تشکيل داد.يعني چاره اي هم نداشت.وقتي اون همه دانشجو سر کلاس باشن کلاس تشکيل ميشه ديگه.خلاصه درس داده شد(البته اين زيادم مهم نيست) و حضور و غياب هم به عمل اومد(اين يکي اخر ترم که انتقال جرم افتادم مهم ميشه).

البته هنوز يه راهي هست : حذف اضطراري

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram