.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: E :.

یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳

 
 

hich chiz oon tor nis ke be nazar mirese

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram