.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: E :.

شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳

 
 

 

مادربزرگ هوبارد
مادربزرگ هوبارد
رفت تا از تو کابينت
يه استخون به سگ بيچاره اش بده
اما وقتي اونجا رسيد
کابينت خالي بود
پس سگ بيچاره چيزي واسه خوردن نداشت
.
.
.
خب فکر ميکنيد سگه چيکار کرد...؟

                                                                  Shel Silverstein    

 

تولدش مبارک.اخه اگه اشتباه نکنم امروز تولد  شل سيلور استاينه.

تولد عمو شلي مبارک


اخه کجاي دنيا کتابي رو که پشت جلدش نوشته 320 تومن, 2900 تومن ميفروشن؟ البته اينجا ايران است

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram