.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.:   :.

یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳

 
 

يه بازی بی مزه ديگه هم تموم شد.اين يکی حتی خاطره هم نداشت

 

 

خودمونيم اون موقع ها بيکار بودم که اين بازی ها واسم مهم بود.ولی کاش از اون طرف عکس انداخته بودن

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram