.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

چهارشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۳

 
 

 

دلم گرفته

چرا همه چيز اون طور نيست که ما دوست داريم باشه؟

خيلی خوب خيلی زود تبديل ميشه به خيلی بد;خيلی زود

چقدر خوبه که داره بارون مياد...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram