.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: s :.

سه‌شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸۳

 
 

به ستاره ها سپردم شبا که خوابم مواظب ماه باشند...

ستاره ها به من خيانت کردن

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram