.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳

 
 

 

اين دختره منو اغفال کرد گفت امروز نميخواد برم دانشگاه ديشب  موقع خداحافظی بهش گفتم فردا ميبينمت.اونم گفت ديوونه ای که به خاطر يه کلاس ميخوای بيای دانشگاه  .منم پيش خودم گفتم راست ميگه يه کلاس يه ساعته که ارزش اين همه تو راه بودنو نداره.واسه همين امروز نرفتم دانشگاه .ولی از نظر استاد کلاسه يه ساعتش ارزش داشت چونکه حضور غياب کرد و من غيبت خوردم

همه ی بعبعی ها رو کشتند.منم کلی غصه خوردم.هی...

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram