.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۳

 
 

 

چرا و چیکار باید کرد.قرار بود امروز فکر کنم و به جوابی واسه خودم برسم.تا این حس بد رو از خودم دور کنم.

        

همایش تموم شد.چه خوب.چقدر منتظر تموم شدنش بودم.چون بیشنر نمایش بود تا همایش.

راست گفته اند که آدما رو باید تو موقعیت های خاص شناخت.

 

یه روز دوستی میگفت :

دلم واسه خود قدیمی ام تنگ شده

اون روز منظورشو نفهمیدمواما الان خوب می فهمم.دل منم واسه خود قدیمی ام تنگ شده.خیلی تنگ

  

هیچ چیز اونطور نیست که به نظر میرسه

هیچکس اون طور نیست که نشون میده

 

 

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram