.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤

 
 

ديروز يک ربع توی چهار راه وليعصر ايستاده بودم و داشتم بررسی میکردم از کدوم  طرف رد بشم کمتر خيس ميشم.در نهايت به نتيجه که نرسيدم و تصميم گرفتم از توی آب رد بشم هيچ ، وقتی داشتم از خيابون رد می شدم با لطف يه راننده و ماشينش روبرو شده وکاملا خيس شدم.اينم از فوايد کلاس زبان رفتن

تو کشور های ديگه هم وقتی يه کم بارون مياد وضع خيابونا اينطوری ميشه که ديروز شد؟

اما من بارونو دوست دارم هنوز

ديروز نمايشگاه ، تخصصی تر از آن بود که فکر ميکرديم

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram