.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤

 
 

 نمره ها سر و کله شون پيدا شد.يکی از يکی بدتر

اين ترم خواستم درس بخونم اما نشد .ثابت شد خواستن توانستن نيست

يه کتاب دارم می خونم که با خوندنش کم کم دارم دارم دچار يأس فلسفی ميشم 

دلم ميخواد چند روز يه جايی مثل اون خونه جنگليه تو فيلم ماهی ها عاشق می شوند زندگی کنم

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram