.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٤

 
 

خوب بعضی روزا اينجوريه ديگه ، هی پشت هم بدشانسی می آری.کاری نميشه کرد.

ولی قيافه سينا ديدنی بود

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram