.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Mahsa :.

دوشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٤

 
 

و از نشانه های ايمان است رضايت به قضای الهی و صبر در هر چه برايت پيش می آيد.

دلت برای همه اونايی که پيشت نيستند تنگ ميشه ولی خاطره هاشون همون قدر نزديک ميشه که ازت دورند.

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram