.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

دوشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٤

 
 

اينقدر غير منتظره بود که حتی نتونستيم تعجب کنيم.يه بار يا دو بار ميشه تعجب کرد اما بار سوم فقط ميشه شوکه شد.

امروز فهميدم سخت ترين کار دنيا واسه من چيه!!!

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram