.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Mahsa :.

پنجشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٤

 
 

ديشب ستاره رو ديدم . اون ميگفت: خيلی سخته که بخوای ولی نتونی.من ميگفتم اين سخت تره که بتوني ولی نخوای که بخوای .يه مدت به هم خيره شديم .من گفتم آره  حق با توه.ولی اون گفت : نه .تو راست ميگی ...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram