.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: مهسا :.

شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤

 
 

 

                                           

دوباره گير داده ميگه بايد يا نبايد همش ساخته ی ذهن توه.ميگه اصلا بايد يا نبايدی وجود نداره چون چيزی با چيزی فرق نميکنه همشم اصرار داره که تو هم بايد همينجوری فکر کنی وگرنه خيلی احمقی!!!!ولی من نمی تونم يعنی نميخوام که بتونم.به نظر من زندگی يعنی همين بايد...يکی منو از دست اين ستاره نجات بده    

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram