.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

جمعه ٢٩ مهر ،۱۳۸٤

 
 

 

گلِ سرخ

 

با اينکه اهلی شده بود ولی باز مسئول گلش بود.برای همين برگشت.شايدم تنهاگل سياره اونو بيشتر از روباهه اهلی کرده بود.

شهریار کوچولو در اخترکش مشغولِ تماشای غروبِ آفتاب

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram