.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

جمعه ٦ آبان ،۱۳۸٤

 
 

Hosted by Tinypic.com

ميشه جيغ دلخراش اين پرنده رو شنيد و حتی ميشه به خاطرش گريه کرد، به شرطی که ...

ياد قناری کوچولوم افتادم که الان ديگه نيست

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram