Mahsa

من یا تو؟

من هرگز آنقدر دیوانه نبوده ام که برای آنچه نمی خواهم از او طلب یاری نکنم

تو هرگز آنقدر دیوانه نبوده ای که برای آنچه می خواهی طلب یاری کنی

!! 04.gifو من هرگز آنقدر دیوانه نمی شوم که از تو دیوانه ای بسازم دیوانه ی من

/ 0 نظر / 27 بازدید