Elham

ديروز يک ربع توی چهار راه وليعصر ايستاده بودم و داشتم بررسی میکردم از کدوم  طرف رد بشم کمتر خيس ميشم.در نهايت به نتيجه که نرسيدم و تصميم گرفتم از توی آب رد بشم هيچ ، وقتی داشتم از خيابون رد می شدم با لطف يه راننده و ماشينش روبرو شده وکاملا خيس شدم.اينم از فوايد کلاس زبان رفتن02.gif

تو کشور های ديگه هم وقتی يه کم بارون مياد وضع خيابونا اينطوری ميشه که ديروز شد؟

اما من بارونو دوست دارم هنوز 01.gif

ديروز نمايشگاه ، تخصصی تر از آن بود که فکر ميکرديم

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
paye

نه بابا اين سيليکازلو واسه کارای شيمياييش ميخاد