mahsa

بزرگی و شأن انسان

در بزرگی و شأن روياهايش،

در عظمت عشقش،

در والايی ارزشهايش،

و در شادی و سرور تقسيم شده اش نهفته است.

بزرگی و شأن انسان،

در بزرگی و شأن افکارش،

در چشمه هايی که روحش از آنها سيراب می گردد،

در بينشی که بدان دست يافته،

و در چگونه زيستن او نهفته است.

/ 3 نظر / 3 بازدید
neg

و البته به تعداد دلهايی که تونسته صادقانه شاد کنه..شاد باشی...

زيبا و ساده بود.